Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Adapter cáp kết nối, dùng trong hệ thống lấy mẫu ISOKINETIC cơ bản, là cầu nối giữa impinger cuối cùng và cáp dây rốn dẫn khí và truyền tín hiệu.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental supply company - Mỹ Bẫy XAD, XAD Trap, dùng để chứa chất hấp thụ sử dụng trong quy trình lấy mẫu Dioxin/Furans tuân thủ phương pháp US EPA Method 23, theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmetal Supply Company - Mỹ Bộ dụng cụ làm sạch và thu hồi với các dụng cụ chuyên dụng phục vụ cho việc thu hồi mẫu và làm sạch dụng cụ trong quy trình lấy mẫu Dioxin/Furans được đảm bảo.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Model: GS-V1 Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ khẩu hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn đồng hồ đo khí khô trong hệ thống lấy mẫu khí thải ISOKINETIC.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ khẩu hiệu chuẩn lưu lượng thấp được sử dụng để hiệu chuẩn bộ điều khiển lấy mẫu khí thải lưu lượng thấp.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Enviromental Supply Company - Mỹ Bộ dụng cụ làm sạch và thu hồi chuyên nghiệp cung cấp đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho việc làm sạch và thu hồi một cách đầy đủ và đơn giản.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ phụ kiện bổ sung vào hệ thống lấy mẫu ISOKINETIC để lấy mẫu Dioxin/Furans tuân thủ US EPA Method 23, theo hướng dẫn của thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ phụ kiện bổ sung cho hệ thống lấy mẫu ISOKINETIC để lấy mẫu H2SO4/SOx tuân thủ US EPA Method 8 theo hướng dẫn của thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ phụ kiện bổ sung cho bộ lấy mẫu ISOKINETIC để lấy mẫu hơi HF/ HCl/ HBr/ Cl2/ Br2 trong khí thải tuân thủ US EPA Method 26A, theo hướng dẫn trong thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ phụ kiện bổ sung cho lấy mẫu kim loại được sử dụng cùng hệ thống lấy mẫu ISOKINETIC để lấy mẫu kim loại tuân thủ US EPA Method 29, theo hướng dẫn của thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Bộ thủy tinh cơ bản sử dụng lấy mẫu ISOKINETIC, tuân thủ US EPA Method 5

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Cáp dây rốn dùng trong hệ thống lấy mẫu ISOKINETIC để dẫn khí và truyền tín hiệu giữa bộ điều khiển và hộp lấy mẫu (Sample case)

Sản phẩm sẵn có: sản phẩm trong kho

Hãng sản xuất: Environmental Supply Company - Mỹ Cáp kết nối dòng thấp sử dụng để dẫn khí và truyền tín hiệu trong hệ thống lấy mẫu khí thải thể tích nhỏ

 

Liên hệ

  •  
    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỚI
    Nhà 17, Dãy No3B, Khu Đô Thị Sài Đồng, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.
  •  
    Điện thoại / Fax : (84-24) 3984 5538 / (84-24) 3984 5543
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…